Eğitimde gelecek modeli!

Eğitim kalitesi, akademik, sportif ve sosyal başarıların yanında geliştirdiği yenilikçi eğitim modelleri ile Türkiye’deki eğitim sektörüne yön veren MNÇ Kitle Özel Eğitim, sunduğu yüksek standartlardaki hizmet kalitesiyle öğrencilerine, çalışanlarına ve topluma değer katıyor. MNÇ Kitle, bugün, ürettiği eğitim modelleriyle dünyada birçok kurumun örnek aldığı bir eğitim markası… MNÇ Kitle’yi  diğer eğitim kurumlarından ayıran en temel özelliği; eğitimde klasik kalıpları yıkarak modern, vizyoner modelleri hayata geçirmesidir. Bu farkındalıkla hareket ederek ülkesine ve değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, sorgulayan, donanımlı, araştırmacı ve dünya ile entegre nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.

Bünyemizde vermeye başladığımız lise düzeyinde Türkiye’de ilk olarak verilecek olan ‘Geleceğin Teknolojileri ve Programlama’ dersimiz ile öğrencilerimize yapay zeka, blockchain, büyük veri, nesnelerin interneti gibi konularda eğitimler verilecektir. MNÇ Kitle Özel Eğitim olarak ‘Yeni döneme yeni MNÇ’ sloganı ile çıktığımız yolculuğumuza kurumumuz bünyesinde yaptığımız köklü değişiklikler ile sürdüreceğiz.

İlkelerimiz

  • Demokratiklik
  • Bilimsel, araştırmacı ve sorgulayıcı
  • Toplumsal sorumluluk
  • Bağımsızlık ve özgünlük
  • Evrensel değerlere insan haklarına saygı
  • Hayatın her katmanında eğitime inanç
  • Çoğulculuğa ve çeşitliliğe saygı

Avantajlı lokasyonuyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden kurumumuz, öğrencinin kendi gerçekleriyle yüzleşmesini sağlayarak eğitim öğretim kaynaklı sorunlara kalıcı olarak çözümler üretmektedir.

Bir okul olarak öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alıp çağın gereksinimlerine ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun davranış ve refleksler geliştirilmesini ana hedef olarak kabul ediyor buna göre eğitim politikaları geliştiriyoruz.

Bir eğitim kurumu olarak da öğrencinin yakın çevresiyle birlikte başarılı, mutlu, dijital iletişim-teknoloji okuryazarlığı gelişmiş ve bir birey olarak yetiştirilmesi için eğitim-öğretim argümanlarını bilinçli ve etkili kullanmaya özen gösteriyoruz.

İnsanımızın gönlüne çağdaş yaşam duyarlılıkları inşa etmek, doğayı, sosyal çevreyi, nefes alan her canlıyı benimseyen anlayışlar geliştirmek, ülkemizin kendi değerleriyle dünyanın evrensel varlığına katkıda bulunabilecek bilinçli onurlu araştırmacı ve sorgulayıcı vatandaşlar yetiştirmek, bilime sanata spora destek vererek ülkemize ve insanlığa katma değer sağlamaktır.